Koszyce Wielkie

Miejscowość położona w południowej części gminy Tarnów. Pierwsza wzmianka o Koszycach i ich dziedzicu Wincentym pojawia się w latach 1356 – 1361. W roku 1440 w źródłach odnaleźć można Jana Rokosza – sędziego ziemskiego krakowskiegoz Koszyc Wielkich, a w 1529 prebenda zamku tarnowskiego pobierała dziesięcinę snopową z pewnych ról kmiecych w Koszycach Wielkich. Kolejne dokumenty źródłowe podają, iż w 1536 roku w Koszycach Wielkich było 10 stawów. Na przełomie XVIII i XIX wieku jako właściciele Koszyc Wielkich figurują Sanguszkowie. Wiek XIX – to rozwój przemysłu, w związku z którym wymieniane są Koszyce Wielkie, gdzie znajdowała się duża destylarnia spirytusu. Obecnie Koszyce Wielkie to nowoczesna, rozwijająca się miejscowość, z wieloma nowymi osiedlami mieszkaniowymi. Liczba mieszkańców to ponad 2700.

Zabudowania dworskie
Historia Koszyc Wielkich nierozerwalnie związana jest z rodem Sanguszków, który to posiadał swoje włości na terenie dzisiejszej miejscowości. Świadczyć mogą o tym stojące do dziś zabudowania stajenne, czworak oraz budynek, w którym dzisiaj zlokalizowana jest Poczta.

Koszyckie wzgórze
Prace budowlane przy kościele parafialnym rozpoczęły się jesienią 1983 roku, a już w sierpniu następnego roku położono strop nad dolnym kościołem. 27 października 1985 roku wmurowano kamień węgielny, który poświecił Jan Paweł II.

Pomnik przyrody
Obok dawnych zabudowań stajennych znajdziemy grupę dębów szypułkowych będących pozostałością po dawnych zadrzewieniach majątku dworskiego Sanguszków. Dziś drzewa objęte są ochroną i stanowią Pomnik przyrody.

Figura św. Jana Nepomucena
W centrum wsi stoi okazała kamienna figura Jana Nepomucena z roku 1819. Na gzymsie wieńczącym cokół wyryto tę właśnie datę i inicjały R.B. oraz S.A. Św. Nepomucen miał chronić mieszkańców przed wzburzoną wodą i powodziami.