Zgłobice

Wieś Zgłobice leży w południowej części gminy Tarnów, w Dolinie Dunajca. Najwyższe wzniesienie ma wysokość 246 m n.p.m. Pierwsza wzmianka pisemna o Zgłobicach pochodzi z roku 1386. Zgłobice należały wtedy do rodu Zgłobickich herbu Nowina. W wieku XV Zgłobice zmieniły właścicieli a w XVI uległy rozdrobnieniu. Tereny Zgłobic są pagórkowate, dawniej pokryte lasami. Obecne nazewnictwo przysiółków Jałowce i Brzezinki świadczy o dawnym drzewostanie porastającym wieś. Wpływ na kształtowanie się nazewnictwa we wsi miał też Dunajec, o czym świadczy przysiółek Urwiska. Obecnie jest to nowoczesna wieś licząca ponad 2800 mieszkańców, których z roku na rok przybywa.

Dolina Dunajca
Urokliwe miejsca Doliny Dunajca zachęcają do spacerów oraz rekreacji. Wędkarze znajdą tu miejsce dla siebie, gdyż rzeka Dunajec obfituje w wiele gatunków ryb.

Zabytkowy Dwór
Dwór w Zgłobicach powstał w II połowie XIX wieku, w miejscu wcześniejszej siedziby właścicieli Zgłobic. Wybudowała go hrabina Aleksandra Lanckorońska. Dwór zbudowany w stylu klasycyzującym, otoczony parkiem. Wjazd odbywa się przez aleję kasztanową. Obecnie własność prywatna.

Kościół
W sierpniu 1990 r. rozpoczęto wykopy pod fundamenty kościoła. Po ukończeniu budowy kościoła przystąpiono do urządzenia jego wnętrza dla potrzeb kultu. W wieży kościoła znajdują się 3 dzwony: Albert, Zygmunt i Stanisław. Zostały odlane w 1995 r.

Budynek biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Zgłobicach rozpoczęła swoją działalność w 1948 roku. W sierpniu 1961 roku biblioteka trafiła do Zgłobic. Tu otrzymała własne pomieszczenie. Biblioteka posiada dwie filie w Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej.

Wójt Gminy Tarnów, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów składają serdeczne podziękowania dla wszystkich Mecenasów, Sponsorów i Partnerów Dożynek Gminy Tarnów – firm, instytucji oraz osób prywatnych za wkład finansowy i rzeczowy, a także zaangażowanie w przygotowanie największego wydarzenia kulturalnego w regionie tarnowskim – Dożynek Gminy Tarnów, które odbyły się w dniach 12-13 sierpnia 2017 r. w Zbylitowskiej Górze.

Dzięki Państwa życzliwości i wsparciu, mieszkańcy gminy Tarnów oraz regionu mogli zobaczyć tradycje dożynkowe, skorzystać z wielu atrakcji, w tym obejrzeć występ zespołu Świerczkowiacy, koncert PASSIONART oraz koncert gwiazdy wieczoru Varius Manx i Kasi Stankiewicz.

Serdecznie dziękujemy!


www.gaz-system.pl


Joomla templates by Joomlashine