Tarnowiec

Miejscowość Tarnowiec położona jest w południowej części Gminy Tarnów, na pograniczu dwóch krain geograficznych: Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. Od północy graniczy z miastem Tarnowem. Od strony zachodniej jej naturalną granicą jest rzeka Biała. Nazwa Tarnowiec wywodzi się od nazwy krzewów tarniny, które przed wiekami rosły obficie na terenie dzisiejszej miejscowości. Należy przypuszczać, że pierwsze osadnictwo na terenie obecnego Tarnowca zaczęło się rozwijać na przełomie epoki kamienia i brązu (1800 - 1700 r. p. n. e.), gdzie w dolinie Białej w Tarnowcu wzdłuż pradawnych szlaków handlowych ludzie zaczęli zakładać osady. Potwierdzają to liczne znaleziska w dolinie rzeki Białej na terenie Tarnowca m.in. gliniana grzechotka znaleziona w chacie z XII-XIII w. n. e., świadcząca o tym, że osada w Tarnowcu wyprzedza lokację miasta Tarnowa. Najstarsza historyczna wzmianka o sąsiednim Tarnowie pochodzi z 1105 r. Był on wtedy wsią o nazwie Tarnowek i składał się dwóch wsi: Tarnów Wielki i Tarnów Mały. Tarnów Mały to teren dzisiejszego Tarnowca. Od 1328 r. Tarnowiec w drodze nadania stał się własnością kasztelana wiślickiego Spicymira Leliwity. W późniejszym okresie historii, Tarnowiec nierozerwalnie związany był z rodem Sanguszków, który to posiadał na terenie miejscowości jeden z największych swoich folwarków. Obecnie miejscowość liczy ponad 2 200 mieszkańców.

Cmentarz wojenny
Z okresu I wojny pozostał cmentarzyk wojskowy, świadczący o przebiegającej przez ten teren linii frontu. Cmentarz zaprojektował H. Scholz. Pochowano na nim 5. żołnierzy austro –węgierskich i 34. rosyjskich w 2 grobach zbiorowych i 35 pojedynczych rozlokowanych wokół XIX wiecznej kapliczki. Około 40% pochowanych tutaj żołnierzy armii rosyjskiej jest zidentyfikowanych imiennie.

Kościół
Duszpasterstwo w Tarnowcu rozpoczęło się w latach przedwojennych. Budowę obecnego kościoła rozpoczęto w 1983 roku. Nową świątynię poświęcono w 1990 roku.

Wójt Gminy Tarnów, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów składają serdeczne podziękowania dla wszystkich Mecenasów, Sponsorów i Partnerów Dożynek Gminy Tarnów – firm, instytucji oraz osób prywatnych za wkład finansowy i rzeczowy, a także zaangażowanie w przygotowanie największego wydarzenia kulturalnego w regionie tarnowskim – Dożynek Gminy Tarnów, które odbyły się w dniach 12-13 sierpnia 2017 r. w Zbylitowskiej Górze.

Dzięki Państwa życzliwości i wsparciu, mieszkańcy gminy Tarnów oraz regionu mogli zobaczyć tradycje dożynkowe, skorzystać z wielu atrakcji, w tym obejrzeć występ zespołu Świerczkowiacy, koncert PASSIONART oraz koncert gwiazdy wieczoru Varius Manx i Kasi Stankiewicz.

Serdecznie dziękujemy!


www.gaz-system.pl


Joomla templates by Joomlashine