Nowodworze

Wieś położona w południowej części gminy Tarnów, na Progu Pogórza Karpackiego. Wschodnia część Nowodworza znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. Początki osadnictwa na tych terenach sięgają 4500 lat p.n.e. W centrum Nowodworza znajduje się stanowisko archeologiczne osady kultury przeworskiej z okresu rzymskiego oraz dwa stanowiska z późnego okresu rzymskiego i średniowiecza. Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z dokumentu sprzedaży z 1392 r. Pierwszym znanym właścicielem był ród Gryfitów osiadły nad rzeką Białą. Następnie po wykupie przez Tarnowskich wieś przemianowana została na Nowy Dwór. W XVIII w. znajdował się tu drewniany dwór, kaplica, folwark i karczma. W czasach zaborów powstała tzw. Prochownia – magazyny wojskowe funkcjonujące do lat 90-tych XX wieku. Od dawna w lokalnej tradycji utrwaliły się zwyczajowe nazwy przysiółków, ułatwiające określenie lokalizacji na obszarze wsi. Najstarsze to: Borki, Osterlisko, Na Lochy, Mokrzyska, Granice, Zimna Woda nowsze: Stara Droga, Dzikie Pola, Równie, Centrum, Krzyżówka. Obecnie wieś liczy około 750 mieszkańców.

Stajnie dworskie
W Nowodworzu znajdziemy też dawne murowane stajnie dworskie Sanguszków, obecnie skład materiałów budowlanych. Wybudowane prawdopodobnie na początku XXw. Stajnie te stanowią obecnie własność prywatną.

Przyroda
Przez Nowodworze przepływa rzeka Biała Tarnowska, potok Zimna Woda jak i wraz ze swymi licznymi dopływami potok Radlanka. Na obszarze sołectwa dominują tereny pagórkowate. Rzeka Biała posiada dobre warunki do uprawiania wędkarstwa. W okresie letnim jest chętnie wybierana przez mieszkańców jako miejsce rodzinnych pikników, spacerów z psem, czy też odpoczynku w ciszy i spokoju na łonie natury.

Kaplica
W centrum Nowodworza znajduje się kaplica prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek z wyposażeniem przeniesionym z poprzedniego, nieistniejącego budynku. Godny uwagi jest niedatowany obraz św. Józefa, będącego patronem miejscowej kaplicy.

Wójt Gminy Tarnów, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów składają serdeczne podziękowania dla wszystkich Mecenasów, Sponsorów i Partnerów Dożynek Gminy Tarnów – firm, instytucji oraz osób prywatnych za wkład finansowy i rzeczowy, a także zaangażowanie w przygotowanie największego wydarzenia kulturalnego w regionie tarnowskim – Dożynek Gminy Tarnów, które odbyły się w dniach 12-13 sierpnia 2017 r. w Zbylitowskiej Górze.

Dzięki Państwa życzliwości i wsparciu, mieszkańcy gminy Tarnów oraz regionu mogli zobaczyć tradycje dożynkowe, skorzystać z wielu atrakcji, w tym obejrzeć występ zespołu Świerczkowiacy, koncert PASSIONART oraz koncert gwiazdy wieczoru Varius Manx i Kasi Stankiewicz.

Serdecznie dziękujemy!


www.gaz-system.pl


Joomla templates by Joomlashine