bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.11.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Witamy...

na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów

 

Do podstawowych celów i zadań Centrum w zakresie kultury, obejmującym tworzenie, upowszechnianie i jej ochronę, a także ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, należy:

 1. Edukacja i rozwój kulturalny środowiska poprzez organizowane kursy, warsztaty, konkursy, przeglądy, festiwale i we wszystkich dziedzinach działalności kulturalnej,
 2. Opieka nad amatorskim ruchem artystycznym, twórczością ludową oraz ich promowanie,
 3. Organizowanie imprez rekreacyjno-wypoczynkowych, edukacyjnych, sportowych oraz rozrywkowych,
 4. Koordynowanie działalności kulturalnej oraz działalności w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 5. Eksploatacja i bieżąca konserwacja przekazanego mienia Gminy Tarnów,
 6. Udostępnianie przekazanego mienia Gminy Tarnów,
 7. Prowadzenie działalności programowej i reklamowej z zakresu działania Centrum,
 8. Gromadzenie i udostępnianie dóbr kultury, informacji i dokumentacji dotyczących zjawisk kulturowych na terenie Gminy,
 9. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć instytucji kultury oraz twórców i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, popularyzacja najcenniejszych wartości kultury narodowej,
 10. Działalność instrukcyjno – metodyczna,
 11. Inspirowanie jednostek i grup społecznych do czynnego udziału w życiu kulturalnym,
 12. Działalność służąca aktywizacji kulturalnej osób starszych,
 13. Wspieranie podejmowanych przez Urząd Gminy Tarnów działań na rzecz promocji Gminy,
 14. Wydawanie pisma samorządowego ,,Nowiny Tarnowskiej Gminy”,
 15. Wytwarzanie materiałów informacyjno – promocyjnych,
 16. Pozyskiwanie środków europejskich i innych na przygotowanie projektów w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 17. Współpraca z jednostkami oświaty, instytucjami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury,
 18. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą, w zakresie upowszechniania kultury.

AktualnościOpublikował: Filip Malig
Publikacja dnia: 28.11.2017
Podpisał: Filip Malig
Dokument z dnia: 24.08.2017
Dokument oglądany razy: 439